LEXUS ДБАЄ
ПРО ДОВКІЛЛЯ

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

Мета:
Lexus без
шкідливих відходів

Крок перший.
Проектування
продукції

Крок другий.
Виробництво

Крок третій.
Транспортне
забезпечення

Крок четвертий.
Утилізація автомобілів
з вичерпаним ресурсом